Het retraitehuis 90 jaar

Het retraitehuis opende op 30 juli 1927 haar deuren voor de eerste 50 deelnemers, toen onder de naam St. Jozef. De meeste gasten gingen hier op retraite. Dit jaar bestaan we al 90 jaar, een mijlpaal.
In 1922 werd de grond aangekocht en architect Sleiderink uit Delden kreeg de opdracht om het gebouw in Amsterdamse Stijl te ontwerpen. Na vijf jaar kon het monumentale retraitehuis met kloostertuin haar deuren openen voor gasten.

Van Retraitehuis naar centrum voor opleiding en ontwikkeling
In de loop der jaren is er een wijziging gekomen in naam (van st.Jozef naar De Zwanenhof), zijn de paters en zusters verhuisd, zijn er leken gekomen maar het gebouw en haar centrale functie is bewaard gebleven!
Vanuit de traditie zijn hier altijd mensen geweest voor bezinning, rust en ruimte, voor zelfontplooiing en ontwikkeling. Tot op de dag van vandaag. Alsof het bij het gebouw hoort.

Het gebouwencomplex heeft in de loop der jaren kleine en grote veranderingen doorstaan, er is her en der gemoderniseerd, maar de eenvoud en soberheid is ook nu nog een krachtige (kern)waarde gebleven en gebleken. Daar zijn we trots op.
Gedreven vanuit de traditie willen wij ook het gebouwencomplex zo authentiek mogelijk laten met het aangename comfort van nu.

90 jaar is een behoorlijke periode en wij willen dit niet stilletjes aan ons voorbij laten gaan. De gehele maand juli is er een kleine expositie te bezichtigen in de Scalazaal, het oude winkeltje is weer voor even open en in de Kapel kunt u traditiegetrouw een kaarsje branden.
U bent van harte welkom in de maand juli herinneringen van weleer op te halen en natuurlijk ook een wandeling in de tuin te maken.

Het huis is open van 9.00 tot 17.30 uur, alle dagen van de week vrij te bezichtigen. Wilt u met een groep komen, laat het even weten (mail of bel met 074 265 95 25).
We zien u graag in de maand juli.