Tuin

In 2014 is de tuin geheel op de schop gegaan en is deze terug gebracht naar het ontwerp van 1927. In 1927 is er afgeweken van het oorspron-
kelijke tuinontwerp omdat er in één koop beplanting aangekocht kon worden voor de hele tuin tegen een zeer scherpe prijs.

In 2014 is de tuin teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp van
Pieter Wattez. Met ondersteuning van subsidies van de Provincie Overijssel en Gemeente Borne alsmede het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling kon dit gerealiseerd worden.

U bent van harte welkom om een wandeling te maken in de tuin.