Leer- werkplek

Leren en werken
Van oudsher een retraitehuis, thans centrum voor training en verdieping: De Zwanenhof. Een plek ook voor mensen, die het ritme van de huidige samenleving [tijdelijk] niet kunnen bijbenen.

Met zorg en aandacht wordt men hier in de gelegenheid gesteld om werkzaamheden te gaan verrichten die passen bij iemands persoonlijke capaciteiten. Van vroeger uit is het bezinningscentrum bekend met dat principe. Het huis geeft al sinds haar oprichting mensen die moeite hebben zich staande te houden in de ‘reguliere' samenleving, de mogelijkheid zich ergens thuis te voelen.

Aansluitend op deze traditie zijn sinds 2007 werkleer-plekken gerealiseerd. Deze richten zich op [sociale] activering en arbeidsritme-training van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit werkleerbedrijf geeft de re-integrant de ruimte in een veilige en zorgzame omgeving werkervaring op te doen. Deze ervaring zal als basis fungeren om in een volgende fase werk te gaan verrichten waarbij de re-integrant meer ‘midden in de maatschappij' komt te staan.

De trajecten zijn gericht op activering in de breedste zin van het woord. Veel aandacht zal uitgaan naar het sociale leeraspect. Indien haalbaar zal de re-integrant uiteindelijk terugkeren naar regulier werk. De werkzaamheden binnen het werkleerbedrijf worden verdeeld in vier hoofdgroepen:

  • Keuken, bediening, kamerverzorging en schoonmaak;
  • Administratieve dienstverlening;
  • Receptietaken en werkzaamheden als gastheer-/vrouw, werkzaamheden in de boekwinkel;
  • Technische dienstverlening en tuinonderhoud.